Kriptografik anahtar nedir ?

Kriptografi düz bir metne farklı farklı teknikler uygulanarak onun şifreli şekle dönüştürülmesine denilmektedir. Kriptografi sayesinde metin üzerindeki bilgilerinizin başka kişilerin eline geçmesi de engellenmiş oluyor.

Son dönemlerde adından çok bahsedilen kriptografinin aslında geçmişi çok eskilere dayanıyor. Kriptografiyi bir bilim dalı gibi de düşünebilirsiniz. Kriptografi teknikleri, şifre sahiplerinin okuyabileceği şekilde düzenlenir. Kriptografi sadece hırsızlara karşı geliştirilmiş bir şifre değiştirme yöntemi değildir. Kriptografinin diğer kullanım amacıysa, kimlik doğrulaması olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknik, bilgisayar bilimiyle matematiksel teorilerden hareket ederek ortaya çıkmıştır.

Kriptografik anahtar nedir?

Kriptografi teknikleri bilgisayar biliminde; şifreleme algoritmalarıyla kullanılmaktadır. Şifrelerin açığa çıkmasını engelleyecek yöntemler kullanılmaktadır. Belirttiğimiz bu yöntemi aynı zamanda algoritmalar olarak da adlandırabiliyoruz. Algoritmalar sayesinde bir dizi kuraldan oluşan hesaplamalar yapılır. Kredi kartı, e-posta gizliliği, veri gibi alanların gizliliğini koruyabilmek adına hem kriptografik anahtar üretimi hem de dijital imzalama ve doğrulama yöntemleri kullanırlar.

Kriptografik anahtar, gönderen ile alıcı arasındaki verileri şifreleyen ve çözen anahtara verilen isimdir.

Kriptoloji Nedir?

Kriptografi ile kriptanalizin içerisinde bulunduğu bilim, “kriptoloji nedir” sorusuna cevaptır. Kriptanaliz bilimi, şifreleri kırmada kullanılmaktadır. Kriptografiyse, şifreleme algoritmalarının kullanıldığı şifre oluşturma sistemidir.

Kriptoloji terimi tarihçilere göre Mısır zamanlarından buyana kullanılıyor. Tarihi eskilere dayanan kriptolojinin ortaya çıkışıyla alakalı çeşitli söylemler vardır.  Gizli kodların özellikle yazılı dil geliştirilmesiyle birlikte kriptoloji teriminin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Cep telefonu konuşmalarından tutunda radyo yayınlarına kadar pek çok konuşmanın kodlanabildiğini söyleyebiliriz. Kriptografi ve kriptoloji terimleri birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Kriptografi Teknikleri Nelerdir?

Kripto teknikleri hakkında bilgi vermeden önce bu alanda kullanılan temel kavramlardan kısaca bahsetmek gerekiyor.

  • Decipher- Düz metinden şifreli metni kurtarma.
  • Plaintext- Düz, orijinal metin.
  • Kriptanaliz- Anahtar veya şifre kullanmadan kodların deşifre edilmesi. Kod kırma anlamında kullanılabilir.
  • Ciphertext- Şifrelenmiş metin.
  • Encipher- Düz metni şifreli metne çevirir.
  • Cipher- Şifreleme algoritması. Düz metni şifreli metne çeviren algoritmadır.

Hashing (Karma) Tekniği

Herhangi bir dijital dosya ve metin verilerinin benzersiz dizeye dönüştürülmesine Hashing tekniği adını veriyoruz.

Asimetrik Şifreleme

Bu şifreleme tekniği açık anahtar şifrelemesi diye de biliniyor. Verilerin şifrelenmesi ve şifrelerinin çözülmesinde hem özel hem de açık anahtar çiftleri kullanılmaktadır.

Simetrik Şifreleme

Kriptografi teknikleri arasında ön plana çıkan simetrik şifreleme, bilgilerin şifrelenmesi ile deşifre edilmesinde sadece bir anahtarın kullanıldığı kolay şifreleme yöntemidir.

Steganografi Tekniği

Diğer şifreleme tekniklerinden çok farklı işleyiş tarzı vardır. Steganografi tekniği;  içerik ya da nesnedeki mevcut gerçeğin gizlenmesi için içerisine başka kavramların yerleştirilmesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here