Glifor böbreklere zarar verir mi ?

İlaçlar fayda/zarar hesaplaması kullanarak hastaya reçete edilirler. Eğer faydası ve gerekliliği vereceği zarara göre fazla ise reçete edilirler. Aksi takdirde hasta için alternatif tedavi yöntemleri tavsiye edilir.

Şeker hastalığında önemli bir sorun, bu hastalıkta tedavi süresinin uzun olması, bazen ömür boyu ilaç kullanmayı gerektirmesidir.

Eğer yıllarca ilaç kullanmak zorundaysanız ilacın prospektüsünde “seyrek” olarak ifade edilen yan etkiler bile sizin kapınızı çalabilir.

İlaç kullanımından en fazla etkilenen organlardan biri böbreklerdir. Çünkü böbrekler çoğu kez ilacın etken maddesinin idrar yoluyla atılımını sağlarlar.

Bazı ilaçlar böbrek üstü bezlerin çalışma sistemini etkilediği için böbrekleri zamanla yıpratırlar.

Glifor karaciğer ve kasta insülin duyarlılığını artırır ve hepatik glukoz üretimini azaltarak kandaki şeker düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Bu işlemler için böbrekleri yormaz.

Glifor böbreklere zarar verir mi ?

Böbreklere zarar veren ilaçlar genelde böbrek üstü bezlerin çalışmasına müdahale eden veya böbrekleri ekstradan çalıştıran ilaçlardır. Glifor’un etki mekanizması böbrekler üzerinden yürümemektedir.

Metformin etki mekanizması şu şekildedir:

1)Glukoneojenez ve glikojenolizi inhibe ederek karaciğer glukoz üretimini azaltır.

2) Kaslarda, insülin duyarlılığını arttırarak periferik glukoz alımını ve kullanımını düzeltir.

3) İntestinal glukoz emilimini geciktirir.

Bu işlemler için Glifor böbrekleri yormaz, yani böbrek dostu bir ilaçtır. Fakat etki ederken değil de vücuttan atılırken bir miktar böbrekleri fazla çalıştıracaktır.

Genç hastalarda Glifor böbreklere neredeyse hiç zarar vermez fakat yaşlı hastalarda yaşlılığa bağlı olarak böbrek fonksiyonları zaten azalmıştır, buna ilave olarak bir de Glifor kullanıyor olmak böbrek hasarına yol açabilmektedir. Bunu önlemek için yaşlı hastalarda Glifor dozu serum kreatin düzeylerine göre ayarlanır.

Bununla birlikte Glifor kullanan hastalarda böbreklerin hasar görmesi de mümkündür.

Glifor kullanırken böbreklerin hasar görme sebebi hastanın dehidratasyon yaşamasıdır. Yani vücuttaki su seviyesinin aşırı azalmış olmasıdır.

Eğer hasta yeterince su almıyor ise ve uzun süreli ishal yaşamış ise vücut susuz kalır ve bu da böbreklerde hasar riski yaratır. Bu nedenle Glifor kullanırken hastanın bol su içmesi gerekmektedir.

Böbreklerin hasar görmesi riski ayrıca Glifor’un diğer ilaçlarla birlikte kullanılması ile de ortaya çıkmaktadır. Örneğin diüretik ilaçlar (idrar söktürücü ilaçlar) veya diğer şeker ilaçları ile birlikte Glifor kullanırken Glifor dozunun buna göre yeniden ayarlanması gerekir.

Hangi durumda Glifor kullanılmamalıdır ?

Glifor kullanırken yılda en az bir kere böbreklerin kontrol edilmesi gerekir. Böbrek yetmezliği sorunu olan kişiler Glifor kullanamaz. Bu konuda kritik sınır serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1.5 mg/dL ve kadınlarda 1.4 mg/dL değerlerinden yüksek çıkmasıdır.

Böbrekler tarafından atılması gereken asit iyonlarının birikmesi veya aşırı bikarbonat iyonunun kaybedilmesi metabolik asidoz denilen sorun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Metabolik asidoz belirtİleri bilinç dağınıklğı, uyku bozukluğu, kusma, mide bulantısı ve baş ağrısı şeklinde olup bu belirtiler böbreklerde sorun olduğu anlamına da gelmektedir.

Metabolik asidoz yaşayanlar Glifor kullanmamalıdır.

İlgili yazı: Glifor karaciğer yağlanması yapar mı ?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here